Geodinàmica Interna
 
Geodinàmica Interna

Volcans, Terratrèmols, Tsunamis
Volcans
Terratremols
Tsunami
Geodinàmica Interna

Imagen
 
La Terra:volcans,tsunamis i terratrèmols
Un volcà és una estructura geològica per la qual emergeix lava i gasos de l'interior del nucli d'un planeta
Un tsunami, és una sèrie d'ones massives que poden tenir lloc després d'un terratrèmol, activitat volcànica, esllavissaments submarins, impactes de meteorits en el mar, o fins i tot grans trossos d'illa esllavissant-se al mar.
Un terratrèmol, sisme o, simplement, tremolor de terra(en algunes zones es considera que un sisme és un terratrèmol de menor magnitud), és el resultat de l'alliberament brusc d'energia acumulada pels desplaçaments i les friccions de les diferents plaques de l'escorça terrestre (fenòmens reagrupats sota el nom de plaques tectòniques
 
Volcans, Terratrèmols, Tsunamis
.